Akademik

Arkeoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Akın Aras
Arş. Gör. Göknur Karahan
Arş. Gör. Dr. Oğuz Aras
Arş. Gör. Dr. Sinem Coşkun
Doç. Dr. Sami Patacı
Dr. Öğr. Üyesi İsaf Bozoğlu Bay
Doç. Dr. Yavuz Yeğin

Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Fatma Kalpaklı