Tarih Bölümü Tanıtımı

Kuruluş
Tarih Bölümü 29 Mayıs 2009 tarihinde İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2009-2010 Öğretim Yılında ilk öğrencilerini alan ve 2010-2011 Öğretim Yılında "İkinci Öğretim"e başlayan Bölüm, her iki öğretim programını da sürdürmektedir.

Kazanılan Derece
Mezun olan öğrencilere Tarih alanında LİSANS DİPLOMASI verilir.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölümümüze Orta Öğretim mezunu olup ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlarda gerekli puanı almış T.C ve KKTC. vatandaşları ile YÖS sınavında başarılı olmuş yabancı uyruklu öğrenciler kabul edilmektedir. Kayıt şartları, YÖK mevzutı ve ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ, YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT KOŞULLARI’na tabidir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Orta Öğretim ve dengi okullar mezunu olmak. ÖSYM sınavında bu bölüm için belirlenen taban puanı aşmış olmak.

Bölüm Profili
Tarih Bölümü, merkezinde Genel Türk tarihi olan bir dünya tarihi programı uygulamaktadır. Ancak umum dünya tarihi içerisinde daha çok Türklerle ilişkili olan hakimiyetlerin ve coğrafyaların tarihine ışık tutmaktadır. Türk ve dünya tarihine metodik bir şekilde bakarak Türk gelenek ve görenekleri ile müesseselerini dünya tarihi içerisinde belirginleştirmeyi hedefler. Mezun öğrenciler sadece Türkiye ve Avrasya jeopolitiğine değil aynı zamanda genel dünya jeopolitiğine de vakıf olacak, geçmişin bilgi birikimine dayanarak geleceğe sağlıklı bir şekilde bakabileceklerdir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar, öncelikle Üniversitelerde Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Okutman olarak istihdam edilmekte, bunlardan Pedegojik Formasyon programını tamamlayarak KPSS sınavında başarılı olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı bünyasinde öğretmen olabilmektedirler. Diğerleri ise çeşitli bakanlıklar bünyesinde memur, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Polis Memuru, Devlet Arşivlerinde ve strateji kuruluşlarında uzman, özel okul veya dersanelerde ise sözleşmeli öğretmen olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlar Lisans öğrenimini bitirdikten sonra Türkiye’de ve diğer ülkelerde bulunan çeşitli enstitülerce belirlenmiş şartları sağlamak suretiyle Yüksek Lisans/Doktora programlarına devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Tarih Bölümü, 28 Temmuz 2009 tarih ve 27302 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS-LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ hükümlerine göre sınav, ölçme ve değerlendirme yapar. Buna göre her yarıyıl bir Ara Sınav (Vize), bir Yılsonu Sınavı (Final) ve bir de Bütünleme Sınavı yapılır. Ara Sınav’ın % 40’ı ve Yılsonu Sınavı’nın % 60’ı alınarak ortalama not tespit edilir.

Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 1.80 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Tarih Bölümü İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi binasında hizmet vermekte olup bölüm olanakları aşağıdaki gibidir: Bölümümüzde bir Profesör, dört Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere toplam beş Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. Ayrıca bölümüzde sekiz Araştırma Görevlisi ve üç Öğr. Gör. mevcuttur. Fakültemiz bünyesinde bulunan Üniversite Kütüphanesi de bölüm öğrencilerinin istifadesine sunulmuştur.