Genel Bilgiler

Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi 22/05/2008 tarihinde kurulmuştur.

Fakültemizin misyonu; çağdaş bilgi düzeyine sahip bireyler yetiştirmek, sosyalleşen, sorgulayan, araştıran bireylerle ülkemizin geleceğine katkı sağlamaktır. Çağdaş, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, ülkesini, ulusunu ve bütün insanlığı seven; eleştirel ve sorgulayıcı bir yaklaşım ile ömür boyu öğrenmeyi hayat prensibi olarak benimsemiş olan, bilimsel-akademik yaklaşımı içselleştirebilmiş, alanının gerektirdiği bilgi donanımına sahip, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katkıda bulunan bireyler yetiştirmektir. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bu doğrultuda geleceği kucaklayan güçlü akademik kadrosuyla ulusal ve uluslararası düzeyde adından söz edilen bir kurum olmayı temel misyon olarak belirlemiştir.

Fakültemiz; kaliteli eğitim-öğretim yaparak yaratıcı ve yararlı beyin gücü yetiştirmeyi, toplumun yaşam kalitesini geliştirecek yeni ve özgün tasarımlar geliştirmeyi, bilime ve teknolojiye uluslararası düzeyde katkıda bulunacak araştırmalar yapmayı hedeflemektedir. Özellikle Bologna süreci ve Erasmus programlarıyla uluslararası eğitime ve öğrencilerin dışa açılmalarına önem vermektedir.

2008 yılında kurulan Fakültemiz bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü, Tarih Bölümü olmak üzere dört bölümde 2009 yılı itibariyle Lisans eğitimi verilmeye başlanmıştır. Fakültenin aktif öğretim yapılan dört bölümünde yaklaşık 464 öğrenci öğrenim görmektedir. Ayrıca Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde İkinci Öğretim programları açılmış olup 2009-2010 yılında öğrenci alımına başlamıştır. Gerekli şartlar oluştuğunda Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümüne de öğrenci alımı yapılacaktır. Fakültemiz bölümlerinde 2011 yılı itibariyle 1’isi yabancı uyruklu olmak üzere 5 Profesör, 2 Doçent, 2’si yabancı uyruklu olmak üzere 9 Yardımcı Doçent, 1’isi yabancı uyruklu olmak üzere 5 Öğretim Görevlisi, 16 kadrolu 14 ÖYP olmak üzere toplam 30 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Fakültemizde Öğrenci kulüplerinden Türk Dili ve Kültür Topluluğu, Eğitimi Destekleme Kulübü, Tarih Topluluğu Kulübü ve Halk Oyunları Topluluğu aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi kuruluşundan bu yana birçok uluslararası ve ulusal bilimsel toplantı, panel ve konferans düzenlemiştir.