Rus Dili ve Edebiyatı

BÖLÜM TANITIMI

Bölümümüzün öncelikli amacı, öğrencilerimizin Rus dilini, edebiyatını ve kültürünü tanımaları ve bunu meslek yaşamlarında Türkiye açısından avantaj haline gelmesini sağlayacak kadar iyi düzeyde Rusça öğrenmelerini sağlamaktır. Rusçayı çok iyi seviyede bilen, bu dile hâkim, çağdaş ve aktüel metinleri okuyup anlayıp tercüme edebilecek, kendisinin ve başkalarının düşüncelerini yetkin biçimde bu dile aktarabilecek, elde ettiği bilgileri bilimsel araştırmalarda objektif olarak değerlendirebilecek bireyler yetiştirmek, bölümümüzün hedefleri arasında yer almaktadır. Bu hedefler doğrultusunda, günümüz dünyasında öğrencilerimizi edebiyat-kültür-dil birikimleri ile profesyonel iş hayatına hazırlamak amacındayız.        

Bölümümüz 2014 yılında Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nde açılmış olup, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.  Bölümümüzde aktif olarak üç doçent, iki doktor öğretim üyesi ve dört araştırma görevlisi hocamız görev yapmaktadır. 

Rus Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan öğrenciler, üniversitelerde akademisyen, pedagojik formasyon almaları durumunda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda öğretmen, Dış İşleri Bakanlığı’nda memur olarak çalışabilmelerinin yanı sıra özel şirketlerde, çeviri bürolarında, yayınevlerinde, turizm ve dış ticaret sektörlerinde de iş bulma olanağına sahip olurlar.