Türk Dili ve Edebiyatı

BÖLÜM TANITIMI
Bölümün Amacı
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün öğretim amaçları doğrultusunda;
1.     En az bir yabancı dil bilen,
2.     Bilgisayar, bilişim ve bilgi teknolojilerini kullanan,
3.     Uluslararası bilimsel standartları yakalama gayretinde olan,
4.     Bir edebiyat eserinin, hem yaratıcısı hem de yorumcusu olabilen,
5.     Türk dilinin Türk kültür coğrafyasındaki tarihi gelişimini izleyebilen,
6.     Araştırma ve geliştirmeye önem veren,
7.     Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş
öğretmen ve akademisyenlere gereksinim olduğundan, hem nitelikli öğretmen hem de uluslararası saygınlığa sahip bilim adamları yetiştirebilmek için lisans ve lisansüstü eğitim yapılması amaçlanmıştır.

Kuruluş
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 29 Mayıs 2009 tarihinde İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2009-2010 Öğretim Yılında ilk öğrencilerini alan ve 2010-2011 Öğretim Yılında "İkinci Öğretim"e başlayan Bölüm, her iki öğretim programını da sürdürmektedir.
Bölümümüz her geçen yıl -gerek öğretim elemanı kadrosu, gerekse öğrenci sayısı bakımından- gelişmeye ve büyümeye devam etmektedir.

Kazanılan Derece
4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı alanında Lisans derecesi verilir. Bu diploma ile birlikte ileride alacakları Pedagojik Formasyon dersleri ile bu alanda öğretmenlik yapmaya hakkı kazanırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans

Öğretim Dili
Bölümümüzün öğretim dili Türkçe olup, bölümde yabancı dil olarak Rusça, Arapça, Farsça ve İngilizce seçmeli ders olarak öğretilmektedir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı.

Bölüme Kabul Şartları
Lisans programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne LYS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Staj
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri için zorunlu staj yoktur.

Ölçme ve Değerlendirme
Lisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar Ardahan Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.

Mezuniyet Koşulları
Türk Dili ve Edebiyatı Programında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmektir. Ayrıntılar için Ardahan Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne bakılabilir.

Uluslararası İşbirliği
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Mainz Üniversitesi (Almanya) ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde anlaşmaları bulunmaktadır. Bölümümüz ayrıca Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (Kırgızistan), Melitopol Üniversitesi (Ukrayna), Yesevi Üniversitesi (Kazakistan), Ahıska Devlet Üniversitesi (Gürcistan) ve Kuteysi Devlet Üniversitesi (Gürcistan) ile anlaşmaları vardır. 

Mezunların İstihdam Profilleri
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz;
  • Milli Eğitime bağlı okullarda, kolej ve dershanelerde öğretmenlik yapabilme,
  • Lisansüstü öğretimlerini devam ettirdikleri taktirde akademik kariyer yapabilme,
  • Çeşitli Basın-Yayın, Televizyon, Halkla İlişkiler kurumlarında çalışabilme,
  • Yayın evlerinde editörlük yapabilme,
  • Yazılı ve görsel medyanın çeşitli birimlerinde metin yazarlığı, danışmanlık, denetmenlik ve Türk dili edebiyatını ilgilendiren her tür programda görev alabilme olanaklarına sahip olacaktır.

Üst Derece Programlara Geçiş
Yüksek Lisans programına başvurabilmek için adayların; her program için özel olarak
belirlenmiş lisans programlarına ilişkin bir lisans diplomasına sahip olmaları, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde belli programlar için ilan edilen özel koşullar dışında en az 55 standart puan almış olmaları ve daha önce disiplin suçu nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz kabul koşullarını sağladıkları takdirde yurt içinde veya yurtdışında istedikleri bir üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans düzeyinde eğitim alabilirler.

Sunulan Olanaklar
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü temelde beş ayrı anabilim dalında eğitim veren bir bölümdür. Bölüm bünyesinde söz konusu anabilim dallarında bilimsel yeterliliklerini Türkiye ve uluslararası alanlarda ispatlamış öğretim elemanları görev yapmaktadır. 

Program Etkinlikleri
1- “Şair ve Entelektüel Kimliğiyle Hilmi Yavuz Sempozyumu”, Artuklu Üniversitesi İle Ortaklaşa Olarak, 19 Nisan 2009’da Mardin’de Düzenlendi.
2- “Azatlığın Sesi: Bahtiyar Vahapzade”, Uluslararası Sempozyum, 13-14 Şubat 2010 Ardahan
3- “Âşık Şeref Taşlıova Sempozyumu ve Âşıklar Şöleni”, 5 Haziran 2010 Ardahan
4- “Türk Edebiyat Dünyası’nda Bir İlk: ‘Küçürek Öykü’ Sempozyumu”, 29 Kasım 2011 Ardahan
5-
Bölümümüz Dr. Öğretim Üyesi Fatih Şayhan’ın Sunumuyla Yunus Emre Konferansı Gerçekleştirildi. Haber Bağlantısı 04.06.2021
6-
Bölümümüz Artvin Çoruh Üniversitesi Kütüphanesine Teknik Gezi Düzenledi. 
Haber Bağlantısı 06.06.2022
7- 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni Haber Bağlantısı 01.07.2022
8-
Prof.Dr.Günay KARAAĞAÇ anısına Etimoloji Çalıştayı Yapıldı. Haber Bağlantısı Çalıştay Videosu
DERS İÇERİKLERİ

2022-2023 Bahar Dönemi Final Sınav Takvimi: Tıklayınız